הלוואות לחברות

גיוס אשראי לעסקים גדולים של קבוצת אסף

עסקים וחברות גדולות הנמצאים במגמת צמיחה וזקוקים להון נוסף, הן כהון חוזר
והן כהון להשקעות בעסק, ימצאו אצלנו מענה מהיר ומקצועי ע"י מיטב אנשי הפיננסים
המתמחים בגיוס הון לחברות גדולות, וזאת לאחר ניתוח צרכי האשראי וגיבוש  דו"ח פיננסי/כלכלי הכולל התאמת מיבנה האשראי האופטימלי לחברה.

אנו מתמחים בגיוס אשראי לעסקים גדולים שמחזורם השנתי הוא בין 5 ל 30 מליון ₪.
גיוס האשראי נעשה במתכונת של חח"ד, הון חוזר,הלוואות בתשלומים, הלוואות גישור
)Bridge loan(
אשראי On Call
פקטורינג,ומימון יבוא.

הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים קטנים

גיוס אשראי ליזמים

גיוס אשראי לנדלן

ליווי עיסקי

שם מלא:
טלפון:
אי מייל:
הערות:

שם:
טלפון: