תודותנו והערכתנו הכנה על העבודה הקשה שניהלתם בניהול
המשא ומתן מול המערכת הבנקאית בנושא גיוס האשראי
לנכסי המקרקעין במדרגות הנביאים בחיפה.

                                                            גדעון רביב בע"מ

שם:
טלפון: