מודים לכם כל יום על העבודה הפיננסית המקיפה והמיקצועית שעשיתם בחברתנו
אשר נתנה לנו לצאת לדרך של צמיחה ועתיד ברור.

                                                                  אביב הפצה ושליחויות

שם:
טלפון: