תודה לכם על גיוס האשראי ופתיחת חשבון אשראי לחברה בבנק חדש.
וזאת למרות השעבוד השוטף הכללי שהיה בבנק הותיק שלנו.

                                                     

                                                                      ש.י מרקט פון בע"מ

שם:
טלפון: